خانه | بایگانی/آرشیو برچسب ها : تور امارات (برگ 86)

بایگانی/آرشیو برچسب ها : تور امارات

تور دبی هتل هالیدی این 12 اسفند 93

تور دبی هتل هالیدی این

تور دبی هتل هالیدی این تور دبی هتل 2 ستاره هالیدی این به مدت ۳ شب و ۴ روز با اقامت در هتل ۲ ستاره هالیدی این می باشد. ابن تور با پرواز فلای دبی درتاریخ ۱۲ اسفند از تهران بصورت مستقیم به سمت دبی انجام میشود و در تاریخ ...
بیشتر بخوانید »

تور دبی هتل 2 ستاره سیتی کینگ 12 اسفند 93

تور دبی هتل سیتی کینگ

تور دبی هتل 2 ستاره سیتی کینگ تور دبی هتل۳ ستاره سیتی کینگ به مدت ۳ شب و ۴ روز با اقامت در هتل 2 ستاره سیتی کینگ می باشد. ابن تور با پرواز فلای دبی درتاریخ 12 اسفند از تهران بصورت مستقیم به سمت دبی انجام میشود و در ...
بیشتر بخوانید »

تور دبی هتل کاپتورن 25 بهمن 93

تور دبی هتل کاپتورن

تور دبی هتل کاپتورن تور دبی هتل 4 ستاره کاپتورن به مدت ۳ شب و ۴ روز با اقامت در هتل ۴ستاره کاپتورن می باشد. ابن تور با پرواز ماهان درتاریخ ۲۵ بهمن ماه از تهران بصورت مستقیم به سمت دبی انجام میشود و در تاریخ ۲۸ بهمن ماه از ...
بیشتر بخوانید »

تور دبی هتل 4 ستاره هالمارک 25 بهمن 93

تور دبی هتل 4 ستاره هالمارک

تور دبی هتل 4 ستاره هالمارک تور دبی هتل 4 ستاره مسکو به مدت ۳ شب و ۴ روز با اقامت در هتل ۴ستاره هالمارک می باشد. ابن تور با پرواز ماهان درتاریخ ۲۵ بهمن ماه از تهران بصورت مستقیم به سمت دبی انجام میشود و در تاریخ ۲۸ بهمن ...
بیشتر بخوانید »

تور دبی هتل مسکو 25 بهمن 93

تور دبی هتل مسکو

تور دبی هتل مسکو تور دبی هتل۳ ستاره مسکو به مدت ۳ شب و ۴ روز با اقامت در هتل ۴ستاره مسکو می باشد. ابن تور با پرواز ماهان درتاریخ ۲۵ بهمن ماه از تهران بصورت مستقیم به سمت دبی انجام میشود و در تاریخ ۲۸ بهمن ماه از دبی ...
بیشتر بخوانید »

تور دبی هتل کلاریج 25 بهمن 93

تور دبی هتل کلاریج

تور دبی هتل کلاریج تور دبی هتل۳ ستاره کلاریج به مدت ۳ شب و ۴ روز با اقامت در هتل ۴ستاره کلاریج می باشد. ابن تور با پرواز ماهان درتاریخ ۲۵ بهمن ماه از تهران بصورت مستقیم به سمت دبی انجام میشود و در تاریخ ۲۸ بهمن ماه از دبی ...
بیشتر بخوانید »

تور دبی هتل متروپولیتن پالاس 18 بهمن 93

تور دبی هتل متروپولیتن پالاس

تور دبی هتل متروپولیتن پالاس تور دبی هتل 5 ستاره متروپولیتن پالاس به مدت ۳ شب و ۴ روز با اقامت در هتل5 متروپولیتن پالاس می باشد. ابن تور با پرواز ماهان درتاریخ ۱۸ بهمن ماه از تهران بصورت مستقیم به سمت دبی انجام میشود و در تاریخ ۲۱ بهمن ...
بیشتر بخوانید »

تور دبی هتل امارات گرند 18 بهمن 93

تور دبی هتل امارات گرند

تور دبی هتل امارات گرند تور دبی هتل ۴ ستاره امارات گرند به مدت ۳ شب و ۴ روز با اقامت در هتل ۴ ستاره امارات گرند  می باشد. ابن تور با پرواز ماهان درتاریخ ۱۸ بهمن ماه از تهران بصورت مستقیم به سمت دبی انجام میشود و در تاریخ ...
بیشتر بخوانید »

تور دبی هتل ایبیس آل برشا 11 بهمن 93

تور دبی هتل ایبیس آل برشا

تور دبی هتل ایبیس آل برشا تور دبی هتل 2 ستاره ایبیس آل برشا شیخ زابد مدت 3 شب و 4 روز با اقامت در هتل 3 ستاره  ایبیس آل برشا شیخ زابد می باشد. ابن تور با پرواز ماهان درتاریخ 11 بهمن ماه از تهران بصورت مستقیم به سمت ...
بیشتر بخوانید »

تور دبی هتل ایبیس 11 بهمن 93

تور دبی هتل متروپولیتن پالاس

تور دبی هتل ایبیس تور دبی هتل 2 ستاره ایبیس (Ibis Mall Of Emirtats) به مدت 3 شب و 4 روز با اقامت در هتل 2 ستاره ایبیس می باشد.هتل Ibis Mall Of The Emirates، در مجاورت بازار امارات و سالن سرپوشیده اسکی آن قرار گرفته و تنها اندک زمانی ...
بیشتر بخوانید »